המנטאלי

המנטאלי

אופן החשיבה של משקיע הינו שונה במהותו, הצורה בה הוא מביט על השקעות, על זרימה של כסף מצד לצד היא זו שמביאה אותו לרווחיות בהתנהלות נכונה. אולם, לפני הצד המעשי של הנעת הכסף חשוב להבין את הצד המנטאלי, את החשיבה הייחודית של המשקיע, נקודת ההתחלה הינה בהבנת הפן המנטאלי של ההשקעות.

דילוג לתוכן