אסטרטגיות ההשקעה

אסטרטגיות ההשקעה

כמו בהרבה תחומים בחיים, ניתן להגיע למטרה בדרכים שונות, מה שיקבע את הדרך, הוא למעשה אופיו של זה הצועד בה. הדרך שלי התאימה לי וייתכן שתתאים גם לאחרים, מאידך יהיו כאלו שהיא לא תתאים להם וימצאו דרך אחרת.

האופי ודרך החשיבה והגישה שלנו לדברים, מתורגמים בסופו של דבר למעשים במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב לחוסר מעשים. מאחר והגעתם עד כה, אתם בשלב בו אתם מאמינים כי הגיע הזמן לעשות מעשה, אני רוצה לסייע לכם עד כמה שאפשר לעשות את המעשה הזה בצורה היעילה הטובה ביותר עבורכם. המעשה הנכון עבורכם ינבע מההבנה שלכם את התחום, מהכנות שלכם לאמוד את אופי המחשבה וההתנהלות שלכם ומההבנה שלכם להבין ולנטרל את המקור לפחדים שלכם.

את אסטרטגיות ההשקעה בנדל"ן ניתן לחלק למעשה לשלוש קבוצות עיקריות;

תשואה ותזרים מזומנים– השקעה בצורה זו משמעה כי המשקיע, רוכש נכס ומצפה להכנסה כמעט מיידית מאותו הנכס. ההכנסה למעשה מגיע מתשלומים חודשיים קבועים בצורה של שכר דירה. בצורה פשוטה ביותר; כל חודש המשקיע מקבל את התשלום מהשוכר, תשלום זה הינו תזרים המזומנים שלו, הם מהווים עודף מזומנים לשימושו האישי של המשקיע, תמורת השימוש בנכס. התשואה היא למעשה מעין מדד לרווחיות של המשקיע ומיוצגת בנוסחה הפשטנית ביותר המתורגמת לאחוזים: סך כל הכנסות בשנה מהנכס לחלק לסך כל הכסף שהושקע, הכפלה ב- 100 תתרגם לנו למעשה מהו אחוז תשואה השנתי שלנו לכל נכס.

קניה, השבחה ומכירה–  להשקעה זו יש כמה שמות מוכרים כגון: עסקאות 'פליפ', 'סיבוב', וכיו"ב. צורת השקעה זו יכולה להיות מתורגמת בפשטות ל- קניה בזול מכירה ביוקר. המשקיע מחפש נכסים שהוא מעריך אותם כנכסים זולים יחסית לנקודת הזמן בה הוא ירצה למוכרם הלאה.  זה יכול להתבטא בכמה צורות אבל אציין רק את שתי הדרכים המוכרות ביותר. הראשונה- קניה של נכס במצב רעוע ובמחיר זול, ביצוע שיפוץ של הנכס לצורך השבחתו, השאיפה לנצל את מצב הנכס הרעוע ובכך להוזיל את עלותו בצורה ניכרת לצורך רווח, במכירה. השניה-  רכישה של דירה 'על הנייר', בהשקעה זו המשקיע מנצל את העובדה כי קבלנים מוכרים את הדירות יחסית בזול בשלבים הראשונים של הפרוייקט וככל שהפרוייקט מתקדם מחירי הדירות מאמירים מעלה, המשקיע ממתין לנקודת היציאה שלו ומממש את הדירה ברווח.

שילוב– לא חייבים לנהוג רק באחת משני האסטרטגיות לעיל, אלא אפשר לשלב בינהן, בהתאם למצב הנזילות הכספית, האוירה בשוק באותו הזמן ושלל ההזדמנוות השוות העומדות בפני המשקיע.

אלו הן אסטרטגיות כלליות מאוד, כל משקיע בהתאם לאופיו מתנהל קצת שונה בתוך האסטרטגיה הזו ומייצר אסטרטגיה אישית המתאימה לו ולאופיו. אין אסטרטגיה טובה יותר או טובה פחות, האסטרטגיה הטובה ביותר היא זו המתאימה לכם, זו שאתם מבינים את ההיגיון והרציונאל של השימוש בה, אסטרטגיה בה אתם מבינים ויכולים להסביר לעצמכם את הסיבה לכל פעולה שנקטתם. התנהלות ללא הבנה אמיתית, תפגע בכם בסופו של דבר.

רווחיות אינה מצביעה על אסטרטגיה טובה בהכרח, ישנם משקיעים רבים אשר פעלו בצורה  מסויימת ותנאי השוק יצרו מצב בו הם היו רווחים מאוד. קל מאוד לפול במלכודת הרווחיות והאופוריה, אלו שפועלים ללא הבנה, ההולכים שבי אחר הרווחיות, מסיימים לעיתים בהפסדים כי לא השכילו לבצע התאמות לאסטרטגיה שלהם כאשר תנאי השוק השתנו.

להר יש פסגה אחת, אך דרכים רבות להעפיל אליה…

זה הזמן לקחת דוגמא מהאנשים הנכונים.

דילוג לתוכן